top of page
 • Ảnh của tác giảSave Extra

Nguyên tắc SMART là gì? Cách áp dụng nguyên tắc SMART vào đời sống

Nguyên tắc SMART là một công cụ hữu ích giúp chúng ta xác định và đạt được mục tiêu một cách hiệu quả. Hãy cùng Work Smart tìm hiểu nguyên tắc SMART là gì, ví dụ về nguyên tắc SMART nhé

I. Nguyên tắc SMART là gì?

nguyen-tac-smart-la-gi-giai-dap-cho-ban-ngay
Nguyên tắc SMART là gì? Giải đáp cho bạn ngay.

Nguyên tắc SMART là gì? Nguyên tắc SMART là một phương pháp giúp xác định và đặt mục tiêu một cách hiệu quả. SMART là viết tắt của Specific (Tinh cụ thể), Measurable (Có thể đo lường), Achievable (Có thể đạt được), Realistic (Thực tế), và Time-bound (Có thời hạn).

 • Specific (Tinh cụ thể): Mục tiêu cần được xác định một cách rõ ràng và cụ thể, không mơ hồ hay mập mờ.

 • Measurable (Có thể đo lường): Mục tiêu cần có thể đo lường được để đánh giá tiến độ và thành công.

 • Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu cần được đặt một cách thực tế và khả thi, dựa trên tài nguyên và khả năng hiện có.

 • Realistic (Thực tế): Mục tiêu cần phải thực tế và phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại.

 • Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu cần có một khung thời gian cụ thể để tạo sự tập trung và đảm bảo tiến độ. 

Ví dụ về nguyên tắc SMART cho mục tiêu cá nhân:

 • Mục tiêu: Tăng cường sức khỏe và thể lực.

 • Specific (Tinh cụ thể): Tập luyện thể dục hàng ngày trong vòng 30 phút.

 • Measurable (Có thể đo lường): Đo lường tiến độ bằng cách ghi lại số lần tập luyện và thời gian tập.

 • Achievable (Có thể đạt được): Điều chỉnh lịch trình để có thể tập luyện hàng ngày.

 • Realistic (Thực tế): Điều chỉnh mức độ và loại hình tập luyện phù hợp với sức khỏe và thể lực hiện tại.

 • Time-bound (Có thời hạn): Đặt mục tiêu tập luyện hàng ngày trong vòng 3 tháng.

II. Ý nghĩa của mục tiêu SMART

Nguyên tắc SMART (Cụm từ viết tắt của Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây là một phương pháp quản lý và thiết lập mục tiêu thông minh, giúp chúng ta tận dụng tối đa thời gian và năng lực của mình.

Đầu tiên, nguyên tắc đặt mục tiêu SMART giúp chúng ta xác định mục tiêu cụ thể. Thay vì chỉ đơn thuần muốn thành công, chúng ta phải đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Ví dụ về nguyên tắc SMART, thay vì nói "Tôi muốn tăng thu nhập", chúng ta có thể nói "Tôi muốn tăng thu nhập hàng tháng lên 20% trong vòng 6 tháng".

Tiếp theo, nguyên tắc SMART đòi hỏi mục tiêu phải có khả năng đo lường. Điều này giúp chúng ta biết được mức độ tiến triển của mục tiêu và đưa ra các chỉ số cụ thể để đánh giá. Ví dụ về nguyên tắc SMART, nếu mục tiêu là tăng doanh số bán hàng, chúng ta có thể đo lường bằng cách xem xét số lượng sản phẩm đã bán hoặc số tiền doanh thu đã thu được.

Thứ ba, mục tiêu phải khả thi và có thể đạt được. Nguyên tắc SMART khuyến khích chúng ta đặt ra những mục tiêu mà chúng ta có thể đạt được dựa trên tài nguyên và khả năng hiện có. Điều này giúp chúng ta tránh tình trạng quá tải và giữ cho mục tiêu của chúng ta được thực hiện một cách hiệu quả.

Cuối cùng, mục tiêu phải có thời hạn cụ thể. Nguyên tắc SMART yêu cầu chúng ta đặt ra một thời gian hoàn thành cho mục tiêu của mình. Điều này giúp chúng ta tạo động lực và tập trung để hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian cụ thể.

III.  Cách đặt mục tiêu SMART

Mục tiêu SMART là một phương pháp giúp đặt ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, có liên quan và có thời hạn. Đây là một cách hiệu quả để tập trung nỗ lực và đạt được kết quả mong muốn. Nguyên tắc đặt mục tiêu SMART bao gồm 5 yếu tố: Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Achievable (Khả thi), Relevant (Liên quan) và Time-bound (Có thời hạn).

Dưới đây là cách đặt mục tiêu SMART:

1. Cụ thể (Specific):

Đặt ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng, tránh sự mơ hồ và mập mờ.

Trả lời các câu hỏi như: "Mục tiêu là gì?", "Tại sao mục tiêu này quan trọng?", "Ai liên quan đến mục tiêu này?", "Mục tiêu này bắt đầu từ khi nào?".

2. Đo lường được (Measurable):

Đặt ra mục tiêu có thể đo lường được bằng các chỉ số, số liệu hoặc tiêu chí cụ thể.

Sử dụng dữ liệu để theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả của mục tiêu.

3. Khả thi (Achievable):

Đảm bảo rằng mục tiêu là khả thi và có thể đạt được.

Đặt ra mục tiêu có thể thực hiện trong khả năng và tài nguyên hiện có.

cach-dat-muc-tieu-theo-nguyen-tac-smart
Cách đặt mục tiêu theo nguyên tắc SMART.

4. Liên quan (Relevant):

Đặt ra mục tiêu có liên quan và phù hợp với mục tiêu chung và ngữ cảnh hiện tại.

Đảm bảo rằng mục tiêu đóng góp vào việc đạt được kết quả mong muốn.

5. Có thời hạn (Time-bound):

Đặt ra mục tiêu có thời hạn cụ thể và rõ ràng.

Xác định thời gian hoàn thành mục tiêu và đặt ra một khung thời gian cụ thể.

IV. So sánh 2 mô hình OKR và SMART

Mô hình OKR (Objectives and Key Results) và nguyên tắc đặt mục tiêu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) đều là các mô hình quản lý mục tiêu (MBO) được phát triển dựa trên ý tưởng của Peter Drucker.

Điểm chung:

 • Cả hai mô hình đều dựa trên mô hình quản lý mục tiêu (MBO) của Peter Drucker.

 • Cả hai mô hình đều nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là đạt được thành công của tổ chức.

 • Cả hai mô hình đều bao gồm các tiêu chí quan trọng để đặt và đo lường mục tiêu.

nguyen-tac-smart-va-mo-hinh-okr-co-nhieu-diem-khac-nhau
Nguyên tắc SMART và mô hình OKR có nhiều điểm khác nhau.

Điểm khác nhau:

 • Mô hình OKR có 5 thành phần chính: Tính cụ thể, Tính đo lường, Tính khả thi, Thực tế, và Thời hạn.

 • Nguyên tắc đặt mục tiêu SMART có 5 tiêu chí: Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Khả thi (Achievable), Liên quan (Relevant), và Gắn kết với thời gian (Time-bound).

 • Mô hình OKR thường được sắp xếp theo mức độ ưu tiên để đảm bảo hoạt động hiệu quả của tổ chức.

 • Nguyên tắc đặt mục tiêu SMART tập trung vào việc thiết lập mục tiêu cụ thể, đo lường được và thời hạn rõ ràng.

 • Mô hình OKR thường được sử dụng trong các doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp, trong khi nguyên tắc SMART phổ biến hơn và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Tóm lại, cả hai mô hình OKR và SMART đều có những điểm chung và khác nhau. Việc lựa chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu và mục tiêu cụ thể của tổ chức.

Trên đây là những điều cơ bản về Nguyên tắc SMART. Bằng cách áp dụng nguyên tắc này, chúng ta có thể đặt mục tiêu một cách thông minh và hiệu quả, từ đó đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy bắt đầu áp dụng Nguyên tắc SMART ngay từ bây giờ để đạt được những mục tiêu của bạn!

Đừng quên tại Kỹ năng mềm vẫn còn rất nhiều thông tin thú vị liên quan đến chuyên ngành chờ bạn khám phá nhé!

Comments


bottom of page