Jobs Listings

Các vị trí đang tuyển dụng.

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

Graphic Designer and Video Editor Executive

Tuyển dụng nhân viên thiết kế/Chỉnh sửa video

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

HR and Admin Executive

Tuyển dụng cộng tác viên quản lý hành chính nhân sự, văn phòng

Hết hạn

Due Date:

30 thg 11, 2020

Social Media Executive

Biên tập, quản lý nội dung; Kêu gọi tương tác, tạo sự chú ý và tăng kết nối của người dùng mạng xã hội đến các kênh của doanh nghiệp

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

Accounting Executive

Tuyển dụng nhân viên kế toán (Sinh viên mới ra trường)

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

Data Analyst Executive

Tuyển dụng nhân viên phân tích dữ liệu/xây dựng quy trình