top of page

Jobs Listings

Các vị trí đang tuyển dụng.

Đang tuyển

Due Date:

30 thg 7, 2022

Media Planner Executive

Tuyển dụng vị trí Media Planner (dành cho sinh viên mới ra trường)

Hết hạn

Due Date:

30 thg 11, 2020

Social Media Executive (INS)

Biên tập, quản lý nội dung; Kêu gọi tương tác, tạo sự chú ý và tăng kết nối của người dùng mạng xã hội đến các kênh của doanh nghiệp

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

Accounting Executive

Tuyển dụng nhân viên kế toán (Sinh viên mới ra trường)

Đang tuyển

Due Date:

21 thg 5, 2022

Accounting Intern

Tuyển dụng thực tập sinh kế toán

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

HR and Admin Executive

Tuyển dụng cộng tác viên quản lý hành chính nhân sự, văn phòng

Đang tuyển

Due Date:

Graphic Designer Executive (MI)

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Đang tuyển

Due Date:

14 thg 4, 2022

Social Media Executive

Tuyển dụng vị trí Social Media (dành cho sinh viên mới ra trường)

Hết hạn

Due Date:

29 thg 11, 2020

Graphic Designer and Video Editor Executive

Tuyển dụng nhân viên thiết kế/Chỉnh sửa video

bottom of page