Jobs Listings

Các vị trí đang tuyển dụng.

Due Date:

Accounting Executive

Tuyển dụng nhân viên kế toán (Sinh viên mới ra trường)

Hết hạn

Due Date:

Graphic Designer and Video Editor Executive

Tuyển dụng nhân viên thiết kế/Chỉnh sửa video

Hết hạn

Due Date:

Social Media Executive

Biên tập, quản lý nội dung; Kêu gọi tương tác, tạo sự chú ý và tăng kết nối của người dùng mạng xã hội đến các kênh của doanh nghiệp

Hết hạn

Due Date:

Data Analyst Executive

Tuyển dụng nhân viên phân tích dữ liệu/xây dựng quy trình

Hết hạn

Due Date:

HR and Admin Executive

Tuyển dụng cộng tác viên quản lý hành chính nhân sự, văn phòng

About Us
Worksmart offer training consultant and support including Soft Skills, Procurement, Finance and Accounting, Marketing. All completely tailored to your Business needs.

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by Worksmart

Registered Office: Saigon Royal, 35 Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Contact Email: hrd@tl-c.com.vn