top of page

WE ARE

Chúng tôi là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Cũng là nơi giúp các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Our Vision

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành trung tâm để sinh viên mới ra trường tìm được nơi làm việc mơ ước và cung ứng nguồn lao động phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đặc biệt là các ngành Purchasing, Marketing, Tài chính mà chúng tôi cho rằng nhu cầu rất lớn nhưng cung không đủ cầu.

- - - - - - - - - -

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Với mục tiêu đó, chúng tôi giúp mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp bằng cách trang bị kỹ năng thực tế và kết nối với các công ty có nhu cầu.

Tiếp tục hỗ trợ họ phát triển công việc nhanh chóng sau khi tìm được việc làm, Giảm chi phí đào tạo bằng cách trang bị kỹ năng thực tế ngay từ đầu.

About Us
bottom of page