top of page
  • Ảnh của tác giảThủy Trần

Phân biệt cách phát âm Anh Anh và Anh Mỹ

Tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ có một số cách phát âm nhau, vì vậy đôi khi trong việc nghe hoặc nói của người học dẫn đến một số lỗi. Hãy cùng WorkSmart tìm hiểu một số khác biệt cơ bản về phát âm giữa 2 cách phát âm này nhé!


1. Cách phát âm một số âm cơ bản


/ɒ/

Trong tiếng Anh Mỹ không có âm ngắn /ɒ/. Tất cả những từ chứa âm /ɒ/ trong tiếng Anh Anh được phát âm thành âm /ɑ:/ hoặc âm /ɔ:/ trong tiếng Anh Mỹ.


/r/

Người nói giọng Anh Anh thường không phát âm âm /r/ trừ khi theo sau nó là một nguyên âm, ví dụ như: ring, far away. Ký hiệu (r) trong phiên âm của một từ cho biết hiện tượng này. Người nói giọng Anh Mỹ thường phát âm tất cả các âm /r/ trong từ.


/æ/

Âm /æ/ trong tiếng Anh Anh được phát âm khác một chút so với tiếng Anh Mỹ dù ký hiệu phiên âm trong từ điển giống nhau.


/t/

Trong tiếng Anh Mỹ, âm /t/ trong các âm tiết không có trọng âm có thể được phát âm như phát âm nhanh âm /d/ trong khi đa số người nói giọng Anh Anh phát âm rõ âm /t/. Tuy nhiên, ký hiệu phiên âm trong từ điển của âm /t/ theo tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là như nhau.


Tiếp theo là 3 nguyên âm đôi chỉ có trong tiếng Anh Anh: /ɪə/, /eə/, /ʊə/. Người nói tiếng Anh Mỹ thường thay các âm này bằng một nguyên âm đơn theo sau bởi âm /r/: /ɪr/, /er/, /ʊr/.


Nhiều người nói giọng Anh Anh phát âm âm /ɔ:/ thay cho âm /ʊə/ ở một số từ nhưng người nói giọng Anh Mỹ thì không.


/əʊ/

Âm /əʊ/ trong tiếng Anh Anh được phát âm khác một chút so với tiếng Anh Mỹ. Do đó, ký hiệu phiên âm /əʊ/ trong tiếng Anh Anh được thay thế bằng /oʊ/ trong tiếng Anh Mỹ.


/u:/

Ở một số từ chứa âm /u:/, người nói giọng Anh Anh thường thêm âm /j/ trước âm /u:/ nhưng người nói giọng Anh Mỹ thì không.


/ɑ:/

Âm /ɑ:/ ở một số từ trong tiếng Anh Anh được thay thế bằng âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ.


2. Trọng âm


Một số từ khi phát âm theo tiếng Anh Mỹ có trọng âm khác so với khi phát âm theo tiếng Anh Anh.

Từ

Anh Anh

Anh Mỹ

Nghĩa

migrate (v)

/maɪˈɡreɪt/

/ˈmaɪɡreɪt/

di cư

cigarette (n)

/ˌsɪɡəˈret/

/ˈsɪɡəret/

điếu thuốc lá

3. Cách phát âm một số từ


Một số từ phát âm theo tiếng Anh Mỹ khác so với tiếng Anh Anh.

Ví dụ:

Từ

Anh Anh

Anh Mỹ

Nghĩa

tomato (n)

/təˈmɑ:təʊ/

/təˈmeɪtoʊ/

quả cà chua

thorough (adj)

/ˈθʌrə/

/ˈθɜ:roʊ/

triệt để

garage (n)

/ˈɡærɑ:ʒ/

/ɡəˈrɑ:ʒ/

ga ra, nhà để ô tô

laboratory (n)

/ləˈbɒrətri/

/ˈlæbrətɔ:ri/

phòng thí nghiệm

Lưu ý: Những điểm khác biệt về cách viết phiên âm phía trên được tham khảo từ từ điển Oxford


Phân biệt cách phát âm Anh Anh và Anh Mỹ
Nguồn: Internet

Đừng quên theo dõi WorkSmart để nhận thêm những thông tin hay và hữu ích bạn nhé!


Sưu tầm & Tổng hợp

9 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page